Syfte

Jag erbjuder IT-relaterade drifttjänster baserade på erfarenhet och kunskap så att kunden kan bli bättre, effektivare och säkrare i sin affärsverksamhet.

Följande uppdrag kan jag bistå med idag:

  •  Hälsokontroll av IT-miljön.
  •  Inköpshjälp.
  •  Installationer.
  • Hemsidor.
  • Säkerhetsgenomgång.
  • Virusgenomgång och brandväggar.
  • Backup rutiner.
  • Utbildning.
  • Telefonsupport.